Ekspeditorlar və bərəçilər fomuru
 1. 1. Saytdan istifadə etmə qaydaları
 2. 2. Cookie-lərdən istifadə siyasəti
 3. 3. Məxfilik siyasəti

Saytdan istifadə etmə qaydaları

 1. 1. Qadağandır:
  1. 1.1 Şirkətləri, satılan məhsulları və təqdim edilən xidmətləri forumda reklam etmək – bunun üçün “Elanlar” rubrikası və kommersiya reklamı var.
  2. 1.2 Çatda, forumda və digər bölmələrdə yüklər və sərbəst nəqliyyatı barədə elanları yerləşdirmək: bunun üçün “yüklər”, “nəqliyyat” xüsusi məlumatlar bazaları nəzərdə tutulur.
  3. 1.3 Ödəmə qabiliyyəti olmayan şirkət barədə barədə məlumatı çatda və forumda dərc etmək – bu cür xəbərlər üçün “Qara siyahı” bölməsi var.
  4. 1.4 Qüvvədə olan yükləri bloklaşdırmaq.
  5. 1.5 Elanlar lövhəsində elana uyğun olmayan mövzuları dərc etmək.
  6. 1.6 Forumun konkret mövzusunda yeni mövzunu açmaq və ya mövzudan kənar fikir bildirmək.
  7. 1.7 Kontakt məlumatlar olmadan elanları dərc etmək.
  8. 1.8 Həqiqətə uyğun olmayan və yanlış fikrə salan elanları dərc etmək.
  9. 1.9 Digər firmaya məxsus olan yük və ya nəqliyyat barəsində təklifləri dərc etmək.
  10. 1.10 Yük və ya nəqliyyat barəsində elanlarda digər firmanın telefon nömrələrini qeyd etmək.
  11. 1.11 Yalan, təxribat, təhlükəli, təhqir məlumatını dərc etmək.
  12. 1.12 Ədəbsiz və söyüş leksikasından istifadə etmək.
  13. 1.13 Həmsöhbətinə qarşı qanmazlıq və açıq hörmətsizliyi nümayiş etdirmək, şəxsiyyətə toxunmaq.
  14. 1.14 Digər milliyyətləri və xalqlarını təhqir edən mesajları dərc etmək. Müxtəlif milliyyətlərin təhqiredici təyinlərini istifadə etmək (“xoxol”, “moskal” və s.)
  15. 1.15 Satılan məhsulları və təqdim edilən xidmətləri barədə diskussiya aparmaq.
  16. 1.16 İnformasiya kanallarını müxtəlif üsullarla doldurmaq (elanları təkrarlamq, səbəbsiz olaraq nida işarələri və smaylik işarələrinin böyük miqdarından istifadə etmək).
  17. 1.17 Yalnız baş hərflərlə yazmaq.
  18. 1.18 Bir neçə ad altında qeydiyyata alınmaq.
  19. 1.19 Özü və şirkəti barədə yalan məlumatı təqdim etmək.
  20. 1.20 Satın və ya serverin işini bilərəkdən pozmaq.
  21. 1.21 Saytın administrasiyasının işini və qərarlarını açıq olaraq müzakirə etmək.
  22. 1.22 Öz loqin və parolunu saytda avtorizasiyası üçün üçüncü şəxslərə vermək (o cümlədən, öz şirkətin əməkdaşlarına, partnyorlarına, kontragentlərinə, dostlarına və sair).
  23. 1.23 Firmalar, müştərilər, təkliflərin (yük və/və ya nəqliyyat) məlumatlar bazalarının proqram üsulu ilə və ya hər hansı skriptlər və (və ya) istənilən proqram vasitələrin istifadəsi ilə surətlərini çıxartmaq.
 2. 2. Sanksiyalar:
  1. 2.1 Elan, mövzu, mesaj redaktə olunur və ya ləğv edilir.
  2. 2.2 Şirkətin foruma girişi bloklaşdırılır.
  3. 2.3 İstifadəçinin və/və ya şirkətin qeydiyyatı bloklaşdırılır.
  4. 2.4 IP-ünvan bloklaşdırılır.
  5. 2.5 Qərəzlə edilən pozuntular halda bütün sanksiyalar tətbiq edilə bilər.
  6. 2.6 Reklam xarakteri daşıyan elanın dərc edilməsinə görə (o cümlədən, konkret yük və ya nəqliyyatı barədə forumda) şirkətdən elanın dərc edilməsi üçün əlavə haqq tutula bilər.
  7. 2.7 Saytın administrasiyası İstifadəçini əvvəlcədən xəbərdar etmədən xidmətlərin təqdim edilməsini dayandırmaq və ya saxlamaq hüququna malikdir:
   • əgər İstifadəçi administrasiya və ya üçüncü şəxsləri (sifarişçilər və ya daşıyıcılar) qarşısında maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmir.
   • əgər İstifadəçi ödəmə qabiliyyətsizlik, və ya müflislik və ya öz maliyyə öhdəliklərinin lazımı şəkildə yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar olaraq sistemə girişi bağlı olduğu şirkəti və ya şəxsləri ilə hər hansı üsulla bağlıdır (eyni hüquqi və ya faktiki ünvan, eyni olan istifadəçilər, istifadəçiləri real adları gizlənilib və sair).
   • sayt və forumdan istifadə qaydaların pozması.
 3. 3. Qeydlər:
  1. 3.1 Saytın administrasiyası qaydaların siyahısına ayrı xəbərdarlığı olmadan düzəliş etmək və ya əlavə etmək hüququnu özündə saxlayır. Əlavə edilmiş və ya düzəliş edilmiş qaydalar dərc olunduğu andan qüvvəyə düşür.
  2. 3.2 Qaydaların bilməməsi məsuliyyətdən azad etmir.


www.cargo.lt saytında işçilər barəsində məlumatın dərc edilmə qaydaları

  Ümumi müddəalar
 1. 1. İstifadəçi müqaviləsinin 1.2-ci bəndini rəhbər tutaraq, bu qaydalar www.cargo.lt saytında (bundan sonra – sayt) əməkdaşları (sürücülər, sürücü-ekspeditorlar) barəsində məlumatları dərc edən saytın istifadəçiləri (bundan sonra – saytın istifadəçiləri) üçün mütləqdir.
 2. 2. Saytın istifadəçisi www.cargo.lt saytın istifadəsi barədə müqaviləni bağlayan hər hansı firma, idarə, təşkilatdır. Məlumatların dərc edilməsindən əvvəl istifadəçi Şəxsi məlumatların hüquqi müdafiəsi haqqında Qanunla (bax „Valstybės žinios“, 2003, Nr. 15-597), Litva Respublikasının Hökumətinin 20 fevral 2002-ci il tarixli qərarı ilə, həmçinin insanın şəxsi məlumatlarının hüquqi müdafiəsini tənzimləyən digər qanunvericilik aktlarla tanış olmalı, həmçinin insanın məlumatlarını dərc edərək həmin hüquqi aktlarına riayət edilməsinin təmin etməsi üçün bütün tədbirləri görməlidir. Saytın istifadəçisi həmçinin bu qaydalarına riayət etməyə borcludur və qanunlara və digər hüquqi aktların göstərişlərinə uyğun olmayan hər hansı hərəkət və davranışdan çəkinməlidir.
 3. 3. İşçilərin (sürücülər, sürücü-ekspeditorlar) şəxsi məlumatlarının www.cargo.lt saytında nizama salınması saytın istifadəçiləri tərəfindən etibarlı olmayan işçinin işə qəbul edib və ona maddi sərvətləri etibar etməklə maddi ziyanın çəkməsinin qarşısını alınması məqsədi ilə həyata keçirilir. Buna görə saytda məlumatlar yalnız bu məqsədlə nizama salına və istifadə edilə bilər ki, yəni əmək intizamını kobud şəkildə pozan və ya işverənə maddi ziyanları vuran, işverənlərin etibarını digər firmalarda səhlənkarlıq səbəbindən itirən işçilərlə (sürücülər, sürücü-ekspeditorlar) əmək müqavilələrin bağlanması hallarından xilas olunmağa çalışaraq nəqliyyat firmaların maddi ziyanlarının qarşısını almaq.
 4. 4. Bu qaydalarda subyekt qeyd olunur ki, bu, istifadəçinin firmasında əmək müqaviləsi əsasında sürücü, sürücü-ekspeditor vəzifəsində işləmiş və məlumatları məlumatlar bazasında dərc olunduğu insandır. Məlumatlar bazasının idarəedici saytın inzibatçısıdır.


 5. İstifadəçilər hüquqları
 6. 5. Saytın hər istifadəçisi saytda olan işçilərin məlumatlarını yalnız 3-cü bəndində qeyd olunan məqsədlərlə istifadə edə bilər, yayılması, üçüncü şəxslərə açıqlaması, digər məlumatlar bazalarının yaradılması üçün istifadəsi və qanunla nəzərdə tutulmuş halların istisna olmaqla məqsədlərə çatmaq üçün zəruri həddini aşaraq başqa cür istifadəsi qadağandır. Saytın istifadəçiləri məlumatların subyektinin işədüzəltmə proseduranın başa çatmasından dərhal sonra subyektlərin məlumatlar bazasının saytından əldə olunmuş məlumatları dərhal ləğv etməsini öhdəsinə götürürlər.
 7. 6. Saytın istifadəçiləri yalnız həqiqətə uyğun olan insanın məlumatlarını (adı, soyadı, doğum tarixi, iş yeri) dərc etməyə hüququna malikdirlər və öhdəsinə götürürlər, həmçinin məlumatları belə üsulla dərc etməyə hüququna malikdirlər və öhdəsinə götürürlər ki, məlumatların subyektlərinin qanuni maraqlarına zərər vurulmasın. Məlumatların nizama salınması formasına və uyğun olmasına, qanuna əsasən, məlumatları nizama salan (saytın istifadəçisi) tam olaraq cavabdehdir.


 8. İstifadəçilərin vəzifələri
 9. 7. Saytın istifadəçiləri bu qaydalara, həmçinin şəxsi məlumatların məhkəmə müdafiəsini nizama salan hüquqi aktların tələblərinə riayət etməyə borcludurlar. Əgər saytın istifadəçilərinin düzgün olmayan hərəkətlərinə görə mülki, inzibati və digər məsuliyyət yaransa, saytın istifadəçiləri bununla bağlı olan inzibatçının bütün zərərini ödəməlidirlər.
 10. 8. Saytın istifadəçiləri təmin etməyə borcludurlar ki, istifadəçinin adından (istifadəçiyə verilmiş qoşulma adı və parolunu istifadə edərək) işçilər barədə məlumatları dərc edən istifadəçinin işçiləri və ya istifadəçinin digər nümayəndələri şəxsi məlumatların qorunması məsələsi üzrə düzgün təlimatlandırılmalı olsunlar və sayta dərc edilən məlumatını məxfi hesab etməyə yazılı şəkildə öhdəsini götürsünlər ki, yalnız onun yayılmasının birbaşa məqsədlərdə istifadə etmək, həmçinin həm əmək münasibətləri zamanı, həm də onların başa çatmasından sonra məhdudiyyətsiz müddət ərzində məlumatın üçüncü şəxslərə açıqlanmamasını təmin etmək.
 11. 9. Saytın istifadəçisi qoşulma adı və paroldan istifadə etmək hüququna malik olan öz işçilərini və ya digər nümayəndələrini bu qaydalarla tanış etməyə borcludur. Saytın istifadəçisi həmçinin onunla işçisinin arasında əmək münasibətlərin başa çatmasından sonra qoşulma adı və paroldan qanunsuz istifadə etməsinin qarşısını alınması üçün bütün mümkün olan tədbirləri görməyə borcludur (inzibatçıya parolun dəyişdirilməsi üçün müraciət etmək və s.).
 12. 10. İstifadəçi adının və parolun saytın istifadəçisinə verilmə qaydası www.cargo.lt saytının istifadəsi barədə saytın inzibatçısı ilə istifadəçi arasında bağlanmış müqavilədə təyin edilib.


 13. Məhdudiyyətlər
 14. 11. Saytda xüsusi şəxsi məlumatların nizama salınması qadağandır. Xüsusi şəxsi məlumatlar insanın irq və ya etnik mənşə, siyasi, dini, fəlsəfə və ya digər məsləkləri, həmkarlar ittifaqlarında üzvlüyü, səhhəti, cinsi həyatı, həmçinin insanın məhkumluğu ilə bağlı olan məlumatlardır (Şəxsi məlumatların məhkəmə müdafiəsi haqqında Qanun, 9-cu maddəsinin 2-ci hissəsi).
 15. 12. Xüsusi şəxsi məlumatları dərc etmiş saytın istifadəçiləri bu cür məlumatların saytda dərc edilməsini dərhal dayandırmalıdırlar. Bu cür məlumatların yayılmasının dayandırmasına hüququna həmçinin bu məlumatların qanunsuz dərc etmə hallarını aşkar edən saytın inzibatçısı da malikdir.
 16. Məlumatların subyektinin hüquqlarının müdafiəsi
 17. 13. Məlumatların subyekti (işçi) Şəxsi məlumatların məhkəmə müdafiəsi haqqında Qanunun göstərişlərinə əsasən, öz şəxsi məlumatlarının nizama salınması barədə bilmək (məlumatlandırılmaq), öz məlumatları ilə tanış olmaq, onların nizama salınması zamanı düzəltmək, ləğv etmək və ya dayandırmaq hüququna malikdir, məlumatların bu və ya digər qanunlarının göstərişlərinə riayət etmədən hallarında öz şəxsi məlumatlarının saxlanması, nizama salınması hərəkətləri istisna olmaqla, həmçinin onun şəxsi məlumatlarının nizama salınması ilə razı olmamaq hüququna malikdir. Saytın istifadəçiləri inzibatçının və ya məlumatların subyektinin tələbi ilə məlumatların subyektinin hüquqlarının həyata keçirilməsinin qanunla müəyyən edilmiş qaydada aparması üzrə tədbir görməyə borcludurlar.
 18. 14. Məlumatların subyektinin (işçinin) şəxsi məlumatlarını görmüş saytın istifadəçisi məlumatların subyektini məlumatların ilk dəfə təqdim edilməsi anından gec olmayaraq bu barədə məlumatlandırmalıdır və Şəxsi məlumatların məhkəmə müdafiəsi haqqında Qanunun 18-ci maddəsində qeyd olunan məlumatı təqdim edir:
  • özü (məlumatların idarəedici) rekvizitləri və olduğu yeri barədə (əgər məlumatların idarəedici və ya onun nümayəndəsi hüquqi şəxsdir);
  • məlumatların subyektinin şəxsi məlumatları hansı məqsədlərlə nizama salınır;
  • digər əlavə məlumatı (məlumatların subyektinin şəxsi məlumatları kimə və hansı məqsədlərlə təqdim edilir; məlumatların subyekti hansı şəxsi məlumatları təqdim etməyə borcludur və məlumatların təqdim etməməsinin nəticələri necədir, məlumatların subyektinin öz şəxsi məlumatları barədə tanış olma hüququ və öz düzgün olmayan, natamam, dəqiq olmayan məlumatların düzəldilməsini tələb etmə hüququ barədə məlumatı), məlumatların subyektinin hüquqlarını pozmadan şəxsi məlumatların düzgün nizama salınmasının təmin edilməsi üçün nə qədər məlumat lazımdır.
 19. 15. Məlumatların subyektinin bildirməsində saytın istifadəçisi belə məlumatı qeyd etməlidir: öz olduğu yeri və ya yaşadığı yeri, məlumatların nizama salınmasının məqsədi, məlumatları alanlarını, məlumatları əldə edildiyi mənbələri. Əlavə olaraq daha çox kontakt məlumatları da qeyd oluna bilər (telefon, faks nömrəsi, elektron ünvanı).
 20. 16. Saytın istifadəçisi məlumatların subyektinə bildirməni göndərərək məlumatların subyektini onun şəxsi məlumatların www.cargo.lt saytında nizama salınması ilə razı olmama hüququ ilə tanış etməlidir. Məlumatların subyekti onun şəxsi məlumatların nizama salınması ilə razı olmamaq hüququna malikdir. Əgər məlumatların subyektinin razı olmaması qanunidir, saytın inzibatçısı və ya istifadəçisi şəxsi məlumatların nizama salınması hərəkətlərini dərhal və pulsuz dayandırılmalı və məlumatları alanlarını məlumatlandırmalıdır. Məlumatların subyektinin xahişi ilə məlumatların idarəedicisi məlumatların nizama salınmasının dayandırılmasını və ya dayandırmasına imtina edilməsi barədə xəbərdar etməlidir.
 21. 17. Cargo.LT-nin inzibatçısı istifadəçinin şəxsi məlumatlarının daxili marketinq məqsədləri və həmçinin müştəriləri saytın xəbərləri ilə məlumatlandırılması üçün istifadə edilməsi üzrə hüququnu özündə saxlayır, İstifadəçi isə bununla razılaşır. Xəbərlər bülletenini almaq istəməyən istifadəçi ondan “Yardım” bölməsinin “Göndərilmə” yarımbölməsində imtina edə bilər.
 22. 18. Məlumatların subyekti şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim edərək onun hansı şəxsi məlumatları hansı mənbələrdən toplandığı, hansı məqsədlə nizama salındığı, kimə təqdim edildiyi barədə məlumatı əldə etməyə hüququna malikdir. İnzibatçı məlumatların subyektinin onun şəxsi məlumatlarının nizama salınması barədə sorğunu alaraq, cavab verməlidir ki, onun şəxsi məlumatları nizama salınırmı və məlumatların subyektinə onun tərəfindən sorğu edilən məlumatları məlumatların subyektinin müraciətindən sonra 30 təqvim günündən gec olmayaraq təqdim etməlidir. Məlumatların subyektinin xahişi ilə bu məlumatlar yazılı şəkildə təqdim edilməlidir. Məlumatların idarəedicisi bu cür məlumatları subyektə təmənnasız olaraq təqvim ildə bir dəfə təqdim edir.
 23. 19. Əgər məlumatların subyekti öz şəxsi məlumatları ilə tanış olarkən müəyyən edir ki, onun şəxsi məlumatları düzgün deyil, natamam və qeyri-dəqiqdir və saytın inzibatçısına və ya istifadəçisinə müraciət edir, onlar şəxsi məlumatları dərhal yoxlamalı və məlumatların subyektinin xahişi ilə düzgün olmayan, natamam və qeyri-dəqiq olan məlumatları düzəltməlidirlər və ya həmin şəxsi məlumatların, saxlanmasından başqa, nizama salınmasını dayandırmalıdırlar. Əgər məlumatların subyekti öz şəxsi məlumatları ilə tanış olarkən müəyyən edir ki, onun şəxsi məlumatları qanunsuz nizama salınır və saytın inzibatçısına və ya istifadəçisinə müraciət edir, onlar dərhal pulsuz olaraq qanunluğu və düzlüyü yoxlamalı və məlumatların subyektinin xahişi ilə (yazılı formada) qanunsuz və səhlənkar toplanmış şəxsi məlumatları dərhal ləğv etməlidir və ya həmin şəxsi məlumatların, saxlanmasından başqa, nizama salınmasını dayandırmalıdırlar.
 24. 20. Məlumatların subyektinin xahişi ilə onun şəxsi məlumatlarının nizama salınması hərəkətlərin dayandıraraq nizama salınma hərəkətləri dayandırıldığı məlumatlar düzələnə və ya ləğv olunana qədər saxlanılmalıdır (məlumatların subyektinin xahişi ilə və ya məlumatların saxlanılması müddətinin bitdiyindən sonra). Saytın inzibatçısı və y istifadəçisi məlumatları alana, onun xahişi ilə, şəxsi məlumatların yerinə yetirilmiş və ya yetirilməmiş icrası, şəxsi məlumatların ləğv edilməsi və ya nizama salınması hərəkətlərin dayandırılması barədə dərhal məlumat verməlidirlər.
 25. 21. Şəxsi məlumatlar subyektin şəxsiyyətini və şəxsi məlumatları təsdiq edən sənədlərin əsasında, məlumatların subyektinin ərizəsinin alındığından sonra düzəldilir və ləğv edilir və ya nizama salınması hərəkətləri dayandırılır. İnzibatçı məlumatları alanları elektron poçt və ya www.cargo.lt saytında bildiriş vasitəsi ilə subyektin düzəldilmiş və ya ləğv edilmiş şəxsi məlumatları, şəxsi məlumatların nizama salınması üzrə dayandırılmış hərəkətləri barədə dərhal məlumatlandırır.


 26. Yekun göstərişlər
 27. 22. Saytda dərc edilən şəxsi məlumatlar dəqiq və daimi təzələnən olmalıdır; qyeri-dəqiq və natamam məlumatlar düzəldilməli, tamamlanmalı, ləğv edilməlidir və ya onların nizama salınması dayandırılmalıdır. Şəxsi məlumatlar həqiqətə uyğun olmalı, düzgün xülasə edilməlidir və yalnız onların toplanması və sonrakı nizama salınması üçün zəruri olan miqdarda olmalıdır. Şəxsi məlumatları barədə məlumat təhqir olmayan formasında xülasə olunmalıdır. Həmin bənddə müəyyən edilmiş tələblərin yerinə yetirilməsinə birbaşa olaraq saytın istifadəçisi cavabdehdir.
 28. 23. Məlumatların subyektinin elan olunmuş məlumatları saytda 3 ildən artıq olmayan müddət ərzində və ya onların saytın istifadəçisi tərəfindən ləğv olunmasına qədər saxlanılmalıdır. Məlumatların dərc edilməsi gündən başlayan 3 illik müddətinin bitdiyindən sonra saytın inzibatçısı elan olunmuş məlumatları ləğv etmək hüququna malikdir.
 29. 24. Bu qaydaların tələblərini pozan saytın istifadəçiləri qanunla müəyyən edilmiº qaydada cavabdehdirlər. Bundan başqa, əgər saytın inzibatçısı bu qaydaların pozulmasını görür, istifadəçinin saytda hüquqları məhdudlaşdırıla bilər. İnzibatçı bu qaydaların pozulmasını görərək müqavilədə müəyyən edilmiş qaydada istifadəçi ilə müqaviləni birtərəfli qaydada ləğv etmək hüququna malikdir.
 30. 25. İşçi barəsində məlumatları dərc etməkdən əvvəl yaxşı fikirləşin. Belə yayılma insanın şəxsi həyatını poza bilər və qüvvədə olan qanunlar tərəfindən qadağa oluna bilər.
Saytın normal işləməsi, hədəfli reklamın göstərilməsi və trafikin təhlili üçün saytda Cookie-lərdən istifadə olunur. Siz Cookie fayllarından istifadəyə öz razılığınızı verirsiniz. Daha ətraflı
Məlumatların yüklənməsi
Status: Haradan
+3